Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Firma Media Learning w partnerstwie z firmą ProBiznes Marta Krawczyk w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021, realizuje projekt pn Na drodze do zatrudnienia, w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa.

Szczegóły w załączniku:

Podstawowe informacje o projekcie