Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Mijający rok były szczególny pod względem ilości zrealizowanych w Olkuszu projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Aby pokazać mieszkańcom ich efekty, początkowo planowane były festyny, pikniki i spotkania, które nie mogły się jednak odbyć z racji na ograniczenia związane z pandemią. Dlatego postanowiono sięgnąć po inne, nowoczesne narzędzia promocji oraz wykorzystać inwencję oraz pomysłowość samych mieszkańców.

Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu - zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR.

Najbardziej rozpoznawalnym elementem tego zadania jest „Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich”, czyli 18 wykonanych z brązu rzeźb, przedstawiających olkuskich górników, a także ułatwiająca zwiedzanie aplikacja. Aby zwiększyć atrakcyjność szlaku na zlecenie Gminy Olkusz odbyły się warsztaty projektowe pt. „Wywiad z gwarkiem”.  Uczestnicy warsztatów, czyli mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, przygotowywali scenariusze krótkich filmów w formie „wywiadu z gwarkiem”. W oparciu o scenariusze powstało osiemnaście krótkich, ale ciekawych filmów pt. „Pogawędki z gwarkami”. Jak się okazuje gwarkowie nie tylko opowiadają o historii Olkusza i o tym, czym się zajmują, ale komentują także naszą „pandemiczną” rzeczywistość. Powstał także ciekawy, dynamiczny, wykorzystujący nowoczesne efekty film „Wywiad z gwarkiem – Okiem komórki”. Pokazuje on, jak olkuskich Gwarków widzieli uczestnicy warsztatów pn. Wywiad z Gwarkiem, którzy rejestrowali filmy na swoich smartfonach. Filmy można zobaczyć na fanpage oraz kanale Urzędu Miasta i Gminy na portalu Youtube. Realizacją warsztatów oraz samych filmów zajęła się olkuska firma Pan Pstryk Marcina Kłysewicza.

Link do filmów „Pogawędki z gwarkami

Link do filmu „Wywiad z Gwarkiem - Spacer Szlakiem Gwarków Olkuskich

Link do filmu „Wywiad z gwarkiem – Okiem komórki”

 

Podobny cel, ale nieco inną formę, mają trzy etiudy teatralne pt. „Legendy olkuskich gwarków” zrealizowane przez olkuską Grupę Teatralną Glutaminian Sodu. W oparciu o autorskie scenariusze olkuscy aktorzy w niebanalny, zabawny i ekspresyjny sposób przybliżają w nich legendy związane z olkuskim górnictwem i gwarkami. Filmy zostały zrealizowane na olkuskiej Starówce i ważną rolę odgrywa w nich … łóżko i poduszki. Dlaczego? Sprawdźcie sami. Filmy można zobaczyć na fanpage oraz kanale Urzędu Miasta i Gminy na portalu Youtube. Filmowe legendy służą zarówno promocji zrewitalizowanej przestrzeni publicznej, jak i historii i zabytków Olkusza, a także amatorskiej twórczości teatralnej i filmowej.

Link do filmu „Legendy olkuskich gwarków” cz. 1

Link do filmu „Legendy olkuskich gwarków” cz. 2

Link do filmu „Legendy olkuskich gwarków” cz. 3

Działania zostały  wykonane w ramach realizacji projektu Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu - zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR., realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Częściami składowymi całego projektu było także: kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - boisko wielofunkcyjne, zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna, kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych oraz winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu.

Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu - zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR.

Aby pokazać efekty modernizacji Przedszkola Nr 8 im. Jana Brzechwy w Olkuszu przedszkolaki wzięły udział w ciekawym projekcie, jaki na zlecenie władz miasta realizowało Stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich". Projekt składał się z dwóch działań. Pierwszym był konkurs plastyczny „Moje przedszkole, moje osiedle" dla przedszkolaków. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie w formie plastycznej efektów modernizacji budynku przedszkola. W konkursie wzięło udział prawie 50 dzieciaków. Wystawę prac konkursowych można było oglądać w witrynach sklepów na terenie osiedla Pakuska.

Drugim działaniem zrealizowanym w ramach projektu była Rodzinna Gra Miejska „Nasza Pakuska" dla podopiecznych  przedszkola. Jej głównym celem było zachęcenie dzieci do poznania osiedla, a także zachodzących na nim zmian, będących efektem prac modernizacyjnych prowadzonych przez władze miasta. Podczas gry terenowej dzieci miały okazję poznać swoje osiedle, dowiedzieć się, kim byli patroni ulic, gdzie mieszczą się lokalne instytucje, a także zobaczyć efekty zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze na terenie osiedla. Działania były realizowane przez członków Stowarzyszenia „Wszyscy dla wszystkich" na zlecenie olkuskiego magistratu, a także przy wsparciu wolontariuszy i nauczycieli przedszkola. Warto dodać, że celem projektu realizowanego przez stowarzyszenie było zaprezentowanie w ciekawy sposób lokalnej społeczności efektów modernizacji budynku Przedszkola Nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Sama inwestycja była prowadzona na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Realizacja projektu zbiegła się w czasie z jubileuszem 40-lecia istnienia przedszkola. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Był realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W skład szerszego projektu, poza modernizacją budynku Przedszkola Nr 8, weszła także budowa targowiska przy ulicy Osieckiej oraz chodników przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich.

Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych - Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne - zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR.

Aby pokazać efekty projektu Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO zorganizowało na zlecenie Gminy Olkusz warsztaty projektowe pt. „Weekend w dolince”. Uczestnicy warsztatów, przy wsparciu specjalistów, wykonywali krótkie filmy, na których zaprezentowali, do jakich aktywności można wykorzystywać zrewitalizowane obiekty. Filmy można zobaczyć na fanpage oraz kanale Urzędu Miasta i Gminy na portalu Youtube. Dzięki temu odbiorcy mogą się zapoznać nie tylko z efektami samej inwestycji, co także możliwościami wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni przez mieszkańców.

Link do filmu „Weekend w Dolince - Atrakcje dla dzieci i nie tylko

Link do filmu „Weekend w Dolince - Dolinka dla seniorów

Link do filmu „Weekend w Dolince - Rodzinnie w Dolince"

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Częściami składowymi projektu były: modernizacja obiektu infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2 dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych oraz rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych.