Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu GłówneInformacja o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility), ogłoszonym przez Radę Państw Morza Bałtyckiego.

Rada Państw Morza Bałtyckiego,ze względu na aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, jako priorytet Project Support Facility w edycji 2021, wskazała wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa,w tym podmioty niepubliczne, jak również członkowie Grup Eksperckich Rady Państw Morza Bałtyckiego i podmioty współpracujące z tą organizacją.

Warunkiem ubiegania się o środki z Project Support Facility jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego:

- tożsamości regionalnej,

- zrównoważonego i dobrze prosperującego regionu,

- bezpiecznego i stabilnego regionu.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie od 15 lutego do 31 marca 2021 r. Bliższe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://www.cbss.org/psf