Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK PRZETARGU

 

1. W dniu 19.01.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został IV przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek o numer ach ewidencyjnych: 840/13 (pow.2745m2) i 840/14 (pow.30m2) o łącznej powierzchni 2775m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz i jest objęta księgą Wieczystą Nr: KW KR1O/00018744/0.

 

2. Cenę wywoławczą do przetargu stanowiła kwota: 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

 

3. Na przedmiotowy przetarg wadium w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 1 oferenta.

 

4. Na przedmiotowy przetarg nie została złożona żadna oferta.

 

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.