Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wykonała zadanie: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Na realizację zadania otrzymano 29 490,00 zł. Biblioteka kupiła 1284 egz. nowości wydawniczych (książki drukowane).
Zakupiono 901 egz. literatury pięknej dla dorosłych, 160 książek niebeletrystycznych oraz 205 egz. liter atury pięknej dla dzieci i młodzieży i 18 egz. książek niebeletrystycznych dla dzieci i młodzieży. Książki przekazano do centrali przy ul. Nullo 29b oraz do filii.            

                                                              

Celem Priorytetu 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

 Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.