Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza cji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Jasna od skrzyżowania z ul. Sikorka do ul. Jasna 140  w dniu 28.01.2021 r. od godz. 8.00 do godz. 12.00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.