Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nowy rok przywitało 46886 mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. W porównaniu do grudnia 2019 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 680 osób. Olkusz nie jest wyjątkiem. Zjawisko zmniejszania się liczby ludności jest widoczne w całym kraju.

Niestety zjawisko zmniejszania się liczby ludności Polski jest widoczne od wielu lat. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Polski zmniejszyła się w ubiegłym roku o blisko 120 tysięcy osób. Prognozy GUS wskazują, że do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,4 mln osób. Także większość krajów UE ma ujemny przyrost naturalny i od 2000 roku populacja UE systematycznie maleje.

 

Podobnie, jak w latach ubiegłych zmniejszyła się liczba ludności samego miasta. O ile na początku 2020 roku Olkusz liczył 34031 mieszkańców, tak obecnie liczba ludności miasta wynosi 33370 osób, czyli o 680 mniej. Spadek liczby ludności jest mniej zauważalny na terenie Gminy Olkusz. O ile na początku 2020 roku liczba ludności Gminy Olkusz wynosiła 13535 osób, tak obecnie zmniejszyła się zaledwie o 19 osób. Obecnie sołectwa na terenie Gminy Olkusz zamieszkuje 13516 osób. Podobnie, jak w ubiegłych latach największymi sołectwami, których liczba mieszkańców przekracza tysiąc jest Osiek, gdzie obecnie mieszka 1925 osób, czyli o dwie więcej, niż rok wcześniej. Kolejnym dużym sołectwem jest Zederman, gdzie mieszka  1395 osób, czyli o osiem więcej, niż rok wcześniej. Nieco zmniejszyła się liczba mieszkańców Gorenic, gdzie obecnie zamieszkuje 1253 osób, czyli o 17 mniej, niż przed rokiem. O 26 osób zwiększyła się liczba mieszkańców Żurady, która obecnie ma 1187 mieszkańców, a liczba mieszkańców Kosmolowa zwiększyła się o jedną osobę. Obecnie na terenie tego sołectwa mieszka 1069 osób.

Jeśli kogoś interesuje szczegółowa statystyka mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz na dzień 31.12.2020 r. zachęcamy do przeczytania danych opracowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, które można znaleźć tutaj.