Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 01.02.2021r. do dnia 21.02.2021r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

- działki nr 4585/2, 4585/1, 4586, 4587 o łącznej pow. 2790m2 położone w Olkuszu przy ul. Minkiewicza z przeznaczeniem pod działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy, na okres 3 lat.

- działka nr 368/1 o pow. 3013m2 położona w Olkuszu z przeznaczenie pod dojazd, dojście. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 123,00 zł brutto - płatne jednorazowo po zawarciu umowy dzierżawy.

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa,   przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numer em telefonu (032) 626-01-11.