Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 01.02.2021 r. do 21.02.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działki nr ew. gr. 670/52, 673/8, 817/3, 595/1, 455/9, 813 w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu,

- działka nr ew. gr. 938/4 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny kablowy,

- działka nr ew. gr. 71/1 w Zawadzie w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenerget yczny kablowy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym  w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.