Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W piątek 5 lutego z wizytą studyjną w Olkuszu gościli naukowcy – historycy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstającą ekspozycję multimedialną w podziemiach ratusza i dawnego Starostwa zwiedzali: historyk-mediewista prof. dr hab. Jerzy Sperka, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, mediewistka dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ oraz dr hab. Piotr Boroń, prof. UŚ. Po ekspozycji oprowadzali śląskich naukowców olkuszanin dr hab. Dariusz Rozmus, prof. WSH, który działa w zespole inwestora zastępczego powstającej ekspozycji oraz Marek Broda z firmy Signum Project, podwykonawca warszawskiej firmy Trias AVI, która wygrała przetarg na zaprojektowanie i wykonanie trasy multimedialnej w podziemiach ratusza i piwnicach starostwa.

O historii obiektów, a także samego Olkusza opowiadał historyk – regionalista, pracownik olkuskiego magistratu. Gości zainter esowały zarówno same obiekty, czyli średniowieczne piwnice ratusza oraz kamienic, jakie znajdowały się w miejscu obecnego Starostwa, jak i szczegóły dotyczące samej, powstającej ekspozycji. Po zapoznaniu się z ekspozycją goście przeszli na krótki spacer po olkuskiej Starówce.

Mamy nadzieję, że dzisiejsza wizyta studyjna zapoczątkuje dalszą współpracę naukową pomiędzy Olkuszem, a Uniwersytetem  Śląskim. Goście otrzymali zestawy wydawnictw promocyjnych Gminy Olkusz oraz wybór publikacji poświęconych historii Olkusza i regionu.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 20 mln zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota dofinansowania.