Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI i SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

 

15 lutego 2021 r. (poniedziałek) godz. 16.00:

Komisja Praworządności i Samorządności w trybie zdalnym.

 

18 lutego 2021 r. (czwartek) godz. 16.00:

XXV Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu sala kinowa w Miejskim Ośrodku Kultury ul . Francesco Nullo 29 – zwołana na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz §25 ust. 5 Statutu Miasta i Gminy Olkusz stanowiący zał. nr 1 do Uchwały Nr XLV/663/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r.