Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

obok pok. 207, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

* w dniach 15.02.2021r. do 29.03.2021r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości tj. działki nr 3353/94 i nr 3353/95 o łącznej pow. 0,0098 ha, położone  w Olkuszu, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich dzierżawcy.

 

* na okres 21 dni tj. od dnia 15.02.2021r. do dnia 07.03.2021r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia:

- część działki nr 1256 o pow. 50m2 położona w Gorenicach z przeznaczeniem pod garaż oraz zieleń przydomową,  na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za garaż 12,30zł  brutto (tj. 0,50zł/m2 netto), za zieleń 36,90zł brutto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 go każdego miesiąca z góry, a za ogród rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- użyczenie części działki nr 4457 o pow. 20m2 z przeznaczeniem pod fontannę dla użytkowników terenu rekreacyjnego „Dolink i”  na okres 2 lat;

- część działki nr 2689/48 o pow. 40m2 położonej w Olkuszu przy ul. Korczaka z przeznaczeniem pod garaż na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 49,20zł brutto (tj. 1,00zł/m2 netto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 3920/1 o pow. 17m2 położonej w Olkuszu przy ul. J. Kantego z przeznaczeniem pod garaż na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 20,91zł brutto (tj. 1,00zł/m2 netto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- części działki 968/1 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej (przy działkach nrnr 968/32, 968/33) z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres do 31.03.2022r. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 98,40zł (tj. 1,60zł/m2). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- najem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Floriańskiej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą i oraz działkę nr 1696 pod ogródek letni i dojście do budynku na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2297.2013 z dnia30.10.2013r. w wysokości: za działalność: 791,08zł netto, za ogródek letni: 60,00zł netto, za dojście 15,00zł netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10- go każdego miesiąca z roku z góry;

- część działki nr 1067/1 o pow. 155m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 2 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości za zieleń 133,46zł brutto (tj. 0,70zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca  każdego roku z góry.

 

 

 

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa,   przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.