Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

XXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 18 lutego 2021 roku – godz. 16.00

w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

 

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkuszu o zaplanowanej przez niego likwidacji kuchni i reorganizacji stołówek w przedszkolach od dnia 01.09.2021.
 10. Uchwała w sprawie: odwołania Grzegorza Tomsi z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.