Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

19 lutego w Olkuszu wejdzie w życie tzw. uchwała krajobrazowa, porządkująca estetykę miasta w zakresie reklam, umieszczanych w przestrzeni publicznej. Zasadność wprowadzenia nowych przepisów potwierdziły szerokie konsultacje społeczne, w czasie których mieszkańcy oraz przedsiębiorcy Srebrnego Miasta wypowiedzieli się stanowczo – reklam jest za dużo i należy podjąć działania w celu wprowadzenia lokalnych przepisów dotyczących zasad ich umieszczania.

- To bardzo ważny projekt z punktu widzenia poprawy estetyki naszej gminy. Reklam w przestrzeni publicznej jest dużo, a opinie zebrane w czasie konsultacji społecznych wskazują, że za dużo. Mieszkańcy zauważyli potrzebę drastycznego zmniejszenia ich liczby w rynku, czy w pobliżu zabytkowych obiektów. Podstawową zasadą powinno stać się dostosowanie formy reklamy do charakteru miejsca, w którym ona jest sytuowana. Reklamy umieszczane w sposób przemyślany spowodują, że ich przekaz stanie się bardziej widoczny dla odbiorcy – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Opracowanie przepisów regulujących kwestię sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zajęło ponad 3 lata. Wszystko po to, by nowe przepisy przyniosły jak najlepszy efekt.

Zgodnie z zapisami nowego kodeksu reklamowego, Miasto i Gminę Olkusz podzielono na cztery strefy. Strefy A i D to miejsca objęte szczególną ochroną przez wzgląd na swój zabytkowy oraz przyrodniczy charakter. W strefach B i C reklam może być więcej. Szczegóły prezentuje poniższa mapa (kliknij, aby powiększyć):

Uchwała Krajobrazowa

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, istniejące w dniu wejścia w życie kodeksu, wymagają dostosowania do przepisów podjętej uchwały:

  • dla obszarów w granicach strefy A i D - 24 miesiące od dnia wejścia w życie uchwały;
  • dla obszarów w granicach stref B i C - 36 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Niedostosowanie nośników reklamowych do przepisów prawa miejscowego może skutkować naliczeniem kar pieniężnych i wydaniem decyzji administracyjnej zobowiązującej do ich dostosowania lub usunięcia.

Zobacz Olkusz

Zobacz Olkusz