Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zachęcamy do zobaczenia, na razie w przestrzeni wirtualnej, ciekawej wystawy będącej plonem Indywidualnego Pleneru Plastycznego „Zamek Rabsztyn”, jaki został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Celem pleneru była popularyzacja efektów projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego”, realizowanego przez Gminę Olkusz. W pałacowym przyziemiu powstał pawilon do obsługi ruchu turystycznego. Na nowo zostały zagospodarowane tereny wewnątrz zamkowych murów, a obiekt został przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych turystów.

– Bardzo się cieszę, że plener spotkał się z tak szerokim odzewem. Chciałem podziękować i serdecznie pogratulować uczestnikom i ich opiekunom. Dla nas – mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz – ruiny zamku Rabsztyn, to miejsce szczególne. Tam możemy dotknąć naszej historii. Jestem głęboko przekonany, że dzięki realizowanemu przez nas projektowi zamek będzie spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i turystów, a nasza warownia stanie się jeszcze ciekawszym punktem na Szlaku Orlich Gniazd. – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Pierwotnie planowano, że efekty projektu będzie popularyzował Rycerski piknik integracyjny, jednak z racji na ograniczenia związane z pandemią jego organizacja okazała się na razie niemożliwa. Dlatego zorganizowano plener plastyczny w indywidualnej formule. Wzięło w nim udział 65 uczniów z 8 szkół podstawowych z teren u Gminy Olkusz. Swoje prace nadesłali uczniowie z olkuskich: SP 2,3,4 i 10, Zespołu Szkół Specjalnych, a także ze szkół podstawowych w Kosmolowie, Gorenicach i Witeradowie. Prace powstały pod kierunkiem nauczycieli: Joanny Jurkiewicz i Agnieszki Słuszniak – Ziarko (SP nr 2 w Olkuszu), Katarzyny Michalskiej (SP nr 4 w Olkuszu), Renaty Ćwik, Agnieszki Kłapcińskiej, Iwony Zajączkowskiej, Beaty Górnik (ZSS w Olkuszu), Doroty Milki (SP nr 10 w Olkuszu), Eulalii Zacłony- Kulawik (SP w Kosmolowie) oraz Wioletty Saroty – Stach (SP w Gorenicach i PSP w Witeradowie).

Zaproszenie do udziału w Indywidualnym Plenerze Plastycznym „Zamek Rabsztyn” zostało wystosowane do wszystkich szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz, w tym uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Zadaniem uczestników pleneru było wykonanie pracy plastycznej w technice dowolnej, przedstawiającej efekty zrealizowanego projektu w zamku Rabsztyn. Wszyscy uczestnicy pleneru dostali zestawy materiałów promocyjnych UMiG, a na zakończenie dostaną dyplomy i podziękowania. Wystawę prac w wersji elektronicznej można zobaczyć na kanale Gminy Olkusz na portalu YouTube.

Najciekawsze prace uczestników pleneru zostaną także zaprezentowane na wystawie w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Planowane jest również zaprezentowanie wystawy w utworzonych w ramach projektu pomieszczeniach na terenie zamku Rabsztyn.

Na realizację projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” Gmina Olkusz pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku.