Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Sprzyjające warunki atmosferyczne w ostatnich dniach zachęciły naszych mieszkańców do wznowienia aktywności na świeżym powietrzu. W ostatni weekend lutego udostępnione zostały place zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłown ia zewnętrzna, a także ciągi pieszo-rowerowe, przylegające do obiektów sportowych zrewitalizowanego Parku Czarna Góra. Odbyły się również pierwsze treningi olkuskich drużyn sportowych.

- Dysponujemy przepięknym obiektem, zachęcającym do różnorakich aktywności – od spacerów, przez zabawę, po profesjonalne treningi. Dlatego gorąco zachęcam do korzystania z nowoczesnej infrastruktury Parku, oczywiście pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających z trwającej pandemii – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Treningi na Czarnej Górze

Warto w tym miejscu wspomnieć, że boisko ze sztuczną trawą uzyskało certyfikat FIFA QUALITY, potwierdzający wysoką jakość wykonania, zgodną z międzynarodowymi standardami. Park Czarna Góra otwarty jest codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00. O udostępnieniu kolejnych obiektów sportowych w obrębie Parku będziemy informować na bieżąco.

Trening na Czarnej Górze

Projekt „Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu – zadanie nr 11.3 w GPR” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Trening na Czarnej Górze

Trening na Czarnej Górze