Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK  PRZETARGU

 

 

1. W dniu 09.03.2021r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został IV  przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki o numer ze 595/11, położonej w Olkuszu (obręb Pomorzany) przy ulicy Długiej, o powierzchni 0,1350 ha, objętej księgą wieczystą nr: KR1O/00075053/6.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 105 000,00zł. (słownie: sto pięć tysięcy złotych)

 

3. Na przedmiotowy przetarg wadium w wymaganej wysokości nie zostało wpłacone przez żadnego oferenta.

 

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.