Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logotypy

Zajęcia z robotyki, innowacyjne wsparcie z wykorzystaniem Musiconu, rozwijanie kompetencji dzieci z deficytami – mimo obostrzeń epidemiologicznych trzy przedszkola z gminy Olkusz prowadzą intensywne działania w ramach projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Prowadzimy szereg działań, mających na celu poprawę jakości wychowania przedszkolnego w naszych jednostkach. Ten konkretny projekt pozwolił nam nie tylko znacznie poszerzyć ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, ale również znacznie wzbogacić wyposażenie przedszkoli. Bardzo ważne jest dla mnie to, by najmłodsi mieszkańcy zyskiwali nowe szanse rozwoju. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udaje nam się to nawet w dobie pandemii koronawirusa – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zajęcia dodatkowe

W Przedszkolu Nr 9, wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1, dla dzieci z niepełnosprawnością dostępne są zajęcia w nowopowstałej sali doświadczenia świata. Jest to miejsce do pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Prowadzony jest też trening słuchowy z wykorzystaniem metody Johannesa. Dzieci niedowidzące korzystają natomiast z treningu widzenia, a dla przedszkolaków z wadą postawy oferowana jest gimnastyka korekcyjna. Dla całych grup przedszkolnych realizowane są dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie programowania, kreatywnego myślenia, czy umiejętności artystyczno-tanecznych.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia muzyczne odbywają się także w Przedszkolu Nr 4 im. Marii Kownackiej. W ramach projektu zakupiono tam innowacyjne narzędzie muzyczne (Musicon), które doskonale nadaje się także do nauki programowania. W przedszkolu utworzono i wyposażono nowy gabi net specjalistyczny, w którym realizowane są zajęcia logopedyczne i pedagogiczne.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Programowania uczą się także przedszkolaki z Przedszkola Nr 13. Tutaj także zakupiono profesjonalny sprzęt do profesjonalnych terapii (logopedia, wsparcie pedagogiczne) oraz zorganizowano zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Projekt daje ponadto możliwość rozwoju kompetencji kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolach. Sfinansowano studia podyplomowe dla czterech osób, a także zorganizowano szkolenia wewnętrzne dla całej Rady Pedagogicznej, m.in. w zakresie przygotowania do wykorzystania programowania w zajęciach edukacyjnych.

Projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap” uzyskał dofinansowanie w wysokości 343 741,39 zł, jego całkowita wartość wynosi: 404 403,69 zł.