Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

-- AKTUALIZACJA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA --

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce oraz rozszerzeniem przez rząd obowiązujących zasad bezpieczeństwa zostaną wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych. Bieżnia będzie dostępna dla zawodników klubów sportowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

Niestety, wstęp na bieżnię dla Mieszkańców w terminie od 20 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku będzie niemożliwy.

 

Pod koniec lutego informowaliśmy o udostępnieniu dla wszystkich mieszkańców części Parku Czarna Góra, obejmującej place zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownię zewnętrzną, a także ciągi pieszo-rowerowe. Już od czwartku 11 marca mieszkańcy będą mogli skorzystać z kolejnej atrakcji zrewitalizowanego Parku – bieżni lekkoatletycznej. Będzie ona dostępna bezpłatnie dla mieszkańców, grup niezrzeszonych, a także służb mundurowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

- Park Czarna Góra w nowej odsłonie stał się dużą atrakcją dla mieszkańców, spędzających czas wolny na świeżym powietrzu. Dużym zainter esowaniem cieszą się doskonale wyposażone place zabaw, które przynoszą wiele radości najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Uśmiech dziecka jest dla mnie największą nagrodą za pracę wykonaną przy rewitalizacji tego obiektu, choć korzystają z niego nie tylko dzieci. Park służy także dorosłym sportowcom – zarówno amatorom, jak i profesjonalistom – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Czarna Góra

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, wydłużone zostaną godziny otwarcia Parku Czarna Góra. Od czwartku będzie on dostępny w godzinach 6:00-23:00, natomiast bieżnia lekkoatletyczna zostanie udostępniona mieszkańcom oraz klubom lekkoatletycznym zgodnie z następującym harmonogramem:

Poniedziałek-piątek:

  • 06:00 – 16:00 - wstęp bezpłatny dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz
  • 16:00 – 19:00 - obiekt zarezerwowany na zajęcia sportowe olkuskich klubów LA
  • 19:00 – 23:00 - wstęp bezpłatny dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz

Soboty i niedziele:

  • 06:00 – 23:00 - wstęp bezpłatny dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz

Korzystanie z bieżni w trakcie godzin zarezerwowanych dla klubów sportowych będzie możliwe po uzyskaniu zgody trenerów prowadzących zajęcia.

Czarna Góra

Cennik za korzystanie z obiektów sportowych na terenie OSW „Czarna Góra” przewiduje bezpłatny wstęp dla mieszkańców (w tym dzieci), stawki preferencyjne dla olkuskich klubów sportowych oraz związane z najmem komercyjnym. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

1.

Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko piłkarskie z trawą naturalną, bieżnia lekkoatletyczna i pozostała infrastruktura lekkoatletyczna wraz z szatniami, oświetleniem i sprzętem LA:

 

 

a) dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących w:

- zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych przez szkoły mające siedzibę  na terenie Miasta i Gminy Olkusz          

- zajęciach sportowych prowadzonych przez uczniowskie kluby sportowe mające siedzibę  i prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz uczestniczących we współzawodnictwie sportowym

- w zajęciach sportowych prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia lub fundacji mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w ramach właściwego polskiego związku sportowego lub związku sportowego będącego członkiem polskiego związku sportowego utworzonego zgodnie z ustawą o sporcie i wyszczególnionego w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej

bezpłatnie

 

b) organizacja zawodów sportowych przez szkolne związki sportowe mające siedzibę i prowadzące działalność  na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

bezpłatnie

2.

Działalność sportowa grup seniorskich prowadzona przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia lub fundacji mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w ramach właściwego polskiego związku sportowego lub związku sportowego będącego członkiem polskiego związku sportowego utworzonego zgodnie z ustawą o sporcie i wyszczególnionego w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej:

 

 

- boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z szatniami i oświetleniem

50 zł/1,5 godz.

 

- boisko piłkarskie z trawą naturalną wraz z szatniami i oświetleniem

100 zł/1,5 godz.

 

- bieżnia lekkoatletyczna i pozostała infrastruktura la z szatniami, oświetleniem i sprzętem LA

100 zł/m-c

3.

Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy:

 

 

- całe boisko (bez szatni i oświetlenia)

200 zł/godz.

 

- 1/2 boiska (bez szatni i oświetlenia)

100 zł/godz.

 

- całe boisko z szatniami i oświetleniem:

2000 zł/1 dzień

4.

Boisko piłkarskie z trawą naturalną:

 

 

- całe boisko (bez szatni i oświetlenia)

300 zł/godz.

5.

Bieżnia lekkoatletyczna:

 

 

- bez udostępniania sprzętu la (bez szatni i oświetlenia)

50 zł/godz.

 

- z udostępnieniem sprzętu la (bez szatni i oświetlenia )

100 zł/godz.

 

- osoby indywidualne, grupy niezrzeszone, służby mundurowe z terenu Miasta i Gminy Olkusz (z oświetleniem, bez szatni)

bezpłatnie

6.

Pozostała infrastruktura lekkoatletyczna                          

 

 

- bez dodatkowego sprzętu la

50 zł/godz.

 

- z dodatkowym sprzętem la

100 zł/godz.

7.

Oświetlenie:

 

 

- boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy      

50 zł/godz.

 

- boisko piłkarskie z trawą naturalną      

100 zł/godz.

 

- bieżnia lekkoatletyczna             

30 zł/godz.

8.

Szatnie:              

 

 

- szatnia z prysznicami   

40 zł/godz.

 

- szatnia bez pryszniców              

25 zł/godz.

Czarna Góra odbiór