Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Drążona rura wodociągowa, datowana na XV wiek, trafiła do ekspozycji multimedialnego muzeum w podziemiach olkuskiego ratusza. Kiedyś dostarczała wodę do Olkusza, dziś świadczy o wielowiekowej historii miasta. Symboliczne przekazanie zabytku przez jego opiekunów, tj. Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza cji Sp. z o.o. w Olkuszu, odbyło się 2 marca – w Światowy Dzień Staroci.

- Jest nam bardzo miło, że mogliśmy przez wiele lat przechowywać cenny eksponat związany z zaopatrzeniem Olkusza w wodę, jakim jest właśnie ta XV-wieczna, ręcznie wykonana, drewniana rura. Warto przy okazji wspomnieć, że już w połowie XV-wieku olkuscy rajcy miejscy zatrudniali 2 rurmistrzów, co stanowiło swoisty początek lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów – mówił Józef Niewdana, prezes Stowarzyszenia "Szansa Białej Przemszy".

Przekazanie rury

Zabytek został odnaleziony w 2008 roku, w czasie prac rewitalizacyjnych olkuskiej starówki. Trafił do renowacji, by następnie urozmaicić ekspozycję założonego w tym czasie Muzeum Wody.

- Dzięki temu, że rury te wracają na swoje dawne miejsce, historia zatacza niejako koło. Jesteśmy wdzięczni za opiekę nad nimi, ich renowację oraz przekazanie ich darowizną właśnie tutaj. Mieszkańcy będą mogli bowiem je teraz zobaczyć i się z nich cieszyć, za co z pewnością będą bardzo wdzięczni – podkreślał Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Przekazanie rury

Akt przekazania miał miejsce w podziemiach olkuskiego ratusza, gdzie eksponat już zajął swoje miejsce.

Przekazanie rury

- Mam przyjemność i zaszczyt wręczyć Panu burmistrzowi symboliczny akt przekazania tego zabytkowego wytworu naszej firmy i myślę, że będzie on zarówno służyć edukacyjnie, jak i stanowić atrakcję turystyczną Olkusza – dodał Alfred Szylko, szef olkuskich wodociągów.

Przekazanie rury

Źródło: własne/Gazeta Olkuska