Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dzisiaj nasze miasto odwiedziła ekipa Radia Kraków z red. Magdaleną Zbylut – Wiśniewską, która realizowała nagrania przybliżające ekspozycję Podziemny Olkusz. Pierwszy, krótszy materiał, zostanie wyemitowany jeszcze dzisiaj o godzinie 17.20 w popołudniowej audycji „Co niesie dzień” Radia Kraków.Zachęcamy do wysłuchania fragmentu programu „Co niesie dzień” o olkuskich podziemnych ekspozycjach oraz zobaczenia fotorelacji. Link do materiału. Z kolei zapisu zwiedzania obydwu ekspozycji z przewodnikiem będzie można posłuchać w sobotniej audycji „Skarby Małopolski” na przełomie marca i kwietnia.

Dwie kobiety z maskami na twarzach rozmawiają na rynku w Olkuszu. W tle budynek kościoła.

Radiowa wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania podziemi olkuskiego ratusza. O jego historii i pracach prowadzonych, najpierw w ramach programu rewitalizacji starówki, a obecnie w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, opowiadała Agnieszka Kaczmarczyk – Miejski Konserwator Zabytków w Olkuszu.

Podziemny korytarz w piwnicach ratusza. Z lewej strony kamienna ściana, z prawej prezentery.

Potem radiowi dziennikarze , spacerując kilka metrów pod rynkiem, mieli okazję zapoznać się z wystawą, która w niezwykły sposób przedstawia historię Olkusza. Zainteresowała ich przestrzenna makieta miasta i replika astrolabium - urządzenia astronomicznego, które należało niegdyś do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. Obejrzeli filmy poświęcone m.in. rozwojowi terytorialnemu miasta, słynnym olkuskim astronomom, czy niezwykłym zabytkom olkuskiego kościoła św. Andrzeja. W dawnym miejskim lochu mogli obejrzeć animowaną scenę przedstawiającą życie codzienne średniowiecznego miasta, a także zobaczyć narzędzia tortur. Jak się okazało atrakcją nie tylko dla najmłodszych jest hologram popiersia Stanisława Amendy – olkuskiego mieszczanina włoskiego pochodzenia, który barwnie opowiada o cudzoziemcach mieszkających w Olkuszu. Zainteresowanie wzbudziły także prezentowane na ekspozycji znaleziska archeologiczne.

Kobieta i mężczyzna w piwnicach dawnego starostwa w Olkuszu

Druga część radiowej wizyty odbyła się w podziemnej ekspozycji w piwnicach dawnego Kwartału Królewskiego. Jest ona poświęcona górniczym i hutniczym tradycjom Olkusza, a także mennicy, jaka działała w tym miejscu na przełomie XVI i XVII wieku. O, tym jak działały dawne kopalnie, możemy się przekonać sami wprawiając w ruch modele i repliki dawnych urządzeń górniczych, takich jak m.in. kierat, płuczka, śruba Archimedesa, czy tzw. Paternoster. Dużą atrakcją jest przestrzenna diorama pokazująca dawne olkuskie kopalnie. Jest też część poświęcona metalurgii, gdzie można zobaczyć repliki pieców używanych do wytopu ołowiu i srebra. Jedna z komór piwnic, nazwana „Srebrną komnatą”, jest opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. Tam można zobaczyć replikę Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej bazylice. W ekspozycji została także przedstawiona historia olkuskiej mennicy. Co więcej, jest tam specjalna prasa, w której można wybić replikę olkuskiego trojaka. W gablotach są prezentowane m.in. znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki.

Na zakończenie krakowscy dziennikarze odwiedzili Punkt Informacji Turystycznej MSiT w Olkuszu, gdzie otrzymali zesta wy materiałów promujących Srebrne Miasto i jego największe atrakcje. Warto dodać, że była to kolejna wizyta studyjna w olkuskich podziemiach, zorganizowana i koordynowana przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

To już kolejna prezentacja naszego miasta w programie „Skarby Małopolski”. W sierpniu ub. roku na olkuskim rynku przez cały dzień działało plenerowe studio programu „Skarby Małopolski”, realizowanego na żywo przez ekipę Radia Kraków. W namiocie ustawionym przy odrestaurowanych murach ratusza zaproszeni przez krakowskich radiowców goście opowiadali o atrakcjach turystycznych oraz zabytkach Olkusza i okolicy, a także o tym dlaczego Olkusz i okolice to doskonałe miejsce na turystyczny wypad po Jurze.

Plonem sierpniowej, radiowej wizyty, jest składający się z sześciu zrealizowanych wtedy nagrań program „Mini przewodnik  po Olkuszu”, którego można posłuchać tutaj.