Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 15.03.2021 r. do 04.04.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 180 w Rabsztynie w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: telekomunikacyjna linia kablowa,

- działka nr ew. gr. 181 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: telekomunikacyjna linia kablowa.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym  w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numer em telefonu (032) 626-01-58.