Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYNIK  PRZETARGU

 

1.  W dniu 16.03.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 0,892 części w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 2603 o powierzchni 480m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 44, objętej księgą wieczystą: KR1O/00059082/0.

Działka posiada regularny kształt, zabudowana jest  budynkiem mieszkalno-użytkowym wzniesionym na przełomie XIX –XX wieku, murowanym, składającym się z budynku frontowego trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego,  przechodzącego od strony południowej w oficynę również trzykondygnacyjną, niepodpiwniczoną. Powierzchnia użytkowa budynku: 580,33m2, powierzchnia piwnic i komórek lokatorskich: 99,58m2, powierzchnia ogólna budynku: 679,91m2. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowane budynkami o przeznaczeniu wielomieszkaniowym i usługowym, w nieco dalszym  otoczeniu – obiekty użyteczności publicznej, sąd, przychodnie lekarskie, apteka, banki. Ulica Króla Kazimierza Wielkiego jest główną ulicą w centralnej strefie miasta.

Gmina Olkusz jest właścicielem udziału w wysokości 892/1000 w w/w nieruchomości.

Udział Gminy stanowi: 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni: 506,59m2 wraz z 7 piwnicami i 5 komórkami o łącznej powierzchni: 99,58m2.tj:

Lokal 1 o powierzchni użytkowej 44,18 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 3,77m2 – udział 0,072

Lokal 2 o powierzchni użytkowej 49,70 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 0,00m2 – udział 0,073

Lokal 3 o powierzchni użytkowej 43,96 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 8,58m2 – udział 0,077

Lokal 4 o powierzchni użytkowej 51,56 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 7,88m2 – udział 0,087

Lokal 5 o powierzchni użytkowej 45,39 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 25,95m2 – udział 0,105

Lokal 6 o powierzchni użytkowej 99,43 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 8,13m2 – udział 0,158

Lokal 7 o powierzchni użytkowej 62,68 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 7,99m2 – udział 0,104

Lokal 8 o powierzchni użytkowej 63,95 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 12,17m2 – udział 0,112

Lokal 9 o powierzchni użytkowej 45,74 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 25,11m2 – udział 0,104

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Piaski, zatwierdzonym Uchwałą Nr  XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15.09.2020r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5904 z dnia 23.09.2020r.), działka nr 2603  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „10MU3” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług”.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ale jest ujęta w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz jest chroniona na podstawie ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2.  Cena wywoławcza – 1 450 000,00zł. (słownie: jeden milion czter ysta pięćdziesiąt tysięcy złotych ).

 

3.  Na przedmiotowy przetarg, wadium w wymaganej wysokości nie zostało wpłacone przez  żadnego oferenta.

 

4.  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.