Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Jeszcze wiosną tego roku do listy atrakcji Dolinki na Osiedlu Młodych będzie można dopisać fontannę. Prace związane z przygotowaniem do jej budowy już się rozpoczęły. Sama inwestycja finansowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, które w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia.

- Zrewitalizowany teren Dolinki stał się miejscem, w którym mieszkańcy bardzo chętnie spędzają czas. Sam często spaceruję po tym terenie i spotykam osoby w różnych wieku – także spacerujące, ale też biegające, czy korzystające z zewnętrznych siłowni. Udało nam się sprawić, że niegdyś zapomniany teren dziś tętni życiem. Fontanna sprawi, że będzie jeszcze bardziej atrakcyjny. Wierzymy, że przed Świętem Służb Komunalnych, czyli przed 10 maja, ten prezent zostanie przekazany Mieszańcom Olkusza  – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Start prac budowy fontanny

Olkuskie Wodociągi w tym roku obchodzą swoje 65-lecie istnienia, liczone w latach współczesnych. Natomiast historycznie początki „wodociągów” datuje się na lata 1449-1450, kiedy to Rajcowie Olkuscy zatrudniali 2 (dwóch) rurmistrzów, których zadaniem było dostarczanie wody  i doglądanie rur, którymi z terenu dzisiejszych „Parcz” doprowadzali wodę do rynku w Olkuszu. Już w XV w., wśród miejskich zawodów, wyszczególniony był zawód łaziebnika.

Prace, związane z przygotowaniem teren u pod budowę fontanny, zostały już rozpoczęte. W najbliższym czasie powstaną fundamenty, a także rozpocznie się instalacja niezbędnej infrastruktury.

- Uważamy, że nasz skromy udział w inwestycji „Dolinka na Osiedlu Młodych” jest żywą promocją pracy olkuskich wodociągów. Corocznie przygotowujemy program obchodów Światowych Dni Wody w Olkuszu w partnerstwie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim w Olkuszu. Organizowane przedsięwzięcia promują działania dotyczące kształtowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców oraz  podkreślają ogromną rolę wody w naszym życiu i kwestię dostępu do jej zasobów – mówi prezes PWiK Sp. z o.o. Alfred Szylko.

Fontanna w budowie

Warto wspomnieć o pracach, jakie objęły teren tzw. Dolinki na os. Młodych i były realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Objęły one m.in. wykonanie ścieżki rowerowej, rolkostrady, chodników, parkingu, a także boisk, siłowni, placu do ćwiczeń i nowoczesnego placu zabaw oraz miejsc wypoczynkowych. Teren Dolinki został oświetlony, odwodniony i objęty monitoringiem.

Dolinka na Osiedlu Młodych była głównym elementem szerszej inwestycji, realizowanej przez Gminę Olkusz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt pod nazwą „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR”, poza rewitalizacją Dolinki, objął także modernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych.

Fontanna Wzór
Przykładowy wygląd fontanny