Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Wszyscy wiedzą, że prawdziwe skarby kryją się pod ziemią. Już niedługo będzie mógł się o tym przekonać każdy, zwiedzając nowe, niezwykłe ekspozycje „Podziemny Olkusz”. Prace, związane z przygotowaniem podziemnego muzeum, zostały już ukończone. Trwają ostatnie przygotowania organizacyjne, niezbędne do udostępnienia obiektu dla zwiedzających.

- W 2018 roku przystąpiliśmy do realizacji jednej z najtrudniejszych inwestycji w historii olkuskiego samorządu. Niszczejący budynek dawnego starostwa był wątpliwą wizytówką Srebrnego Miasta. Dodatkowo zdecydowaliśmy się wydobyć prawdziwy potencjał podziemi olkuskiego ratusza. Wykonane prace to wielki sukces całej lokalnej społeczności, która zyskała nowoczesne i atrakcyjne obiekty. Dawne starostwo odzyskało swój blask, a tajemnicze podziemia przyciągają uwagę – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Podziemia

Pierwsza ekspozycja znajduje się w średniowiecznych piwnicach ratusza. Spacerując kilka metrów pod rynkiem przeniesiemy się do Olkusza z czasów największej świetności, oglądając dużą, przestrzenną makietę miasta. Ciekawostką jest replika astrolabium, które należało do olkuskiego astronoma Marcina Bylicy. Można zobaczyć filmy poświęcone m.in. rozwojowi terytorialnemu miasta, słynnym olkuskim astronomom, czy niezwykłym zabytkom. Ekspozycja pokazuje i opowiada historię ratusza – siedziby władz miasta. Zobaczymy kopie starych dokumentów, rycin i map. W dawnym miejskim lochu możemy obejrzeć animowaną scenę przedstawiającą życie codzienne średniowiecznego miasta, a także zobaczyć narzędzia tortur. Ważnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne.

Podziemia

Górnicze i hutnicze tradycje Olkusza poznamy w drugiej podziemnej ekspozycji w piwnicach Kwartału Królewskiego – dawnej siedziby władz górniczych. O tym, jak funkcjonowały niegdyś kopalnie, przekonamy się sami wprawiając w ruch modele dawnych urządzeń górniczych lub oglądając przestrzenną makietę średniowiecznych kopalni. Zobaczymy modele pieców do wytopu ołowiu i srebra, a w „Srebrnej komnacie” replikę słynnego Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich. W ekspozycji została przedstawiona historia mennicy, jaka działała tu na przełomie XVI i XVII wieku. Na pamiątkę można wybić kopię olkuskiego trojaka. Prezentowane są także narzędzia pracy górników. Zwiedzanie uatrakcyjniają multimedia. Warto dodać, że obydwie ekspozycje można zwiedzać korzystając z bezpłatnego audioprzewodnika.

Otwarcie Podziemnego Olkusza planowane jest jeszcze tej wiosny.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.