Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Konkurs ofert z zakresu rehabi litacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

 

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2021. Środki finansowe będące w dyspozycji województwa to 1 mln zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

Etap pierwszy:

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 29 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00.

 

Etap drugi:

Oferent zobowiązany jest także w terminie do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ofertę wygenerowaną w pierwszym etapie wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń i złożyć w formie papierowej  lub elektronicznej.

Suma kontrolna wygenerowanej oferty, składanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego musi być tożsama z sumą kontrolną ostatecznej oferty złożonej w Generatorze.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert: bip.malopolska.pl/umwm