Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa programu lub funduszu: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu ter ytorialnego (jst)

Nazwa Projektu: Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na "Czarnej Górze" w Olkuszu

Wartość dofinansowania: 2.000.000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 7.036.057,00

Opis projektu i realizowane zadania:

Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na "Czarnej Górze" w Olkuszu wraz z zapleczem sędziowskim (3,13x2,57 bez schodów) i drogą wewnętrzną dojazdową, parkingami wraz z oświetleniem. Budynek (64,15x12,65), dwukondygnacyjny, zadaszony. Górną kondygnację w części stanowią trybuny stadionu sportowego (595 siedzisk). Budynek wyposażony w instalacje: wody zimnej, wody ciepłej, PV, gazu (dla kotła kondensacyjnego). Opracowano projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Wnioskowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wkładu własnego do ww. zadania dofinansowanego ze środków FRKF w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 oraz RFIL z 27.07.2020 r.

Cel: Zapewnienie dostępności do obiektu zaplecza sportowego dla stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną, powstałymi w uzgodnieniu z PZLA i PZPN, na terenie powiatu olkuskiego.

Grupę docelową Grupę docelową stanowi 47.566 os. – mieszkańców miasta Olkusza i sołectw, co stanowi 100 % odsetka mieszkańców g. Olkusz – 47.566 osób (dane UMiG Olkusz, stan na 31.12.2019 r.). Ze względu na klasę kompleksu sportowego: stadion, boiska, trybuny z zapleczem (uzgodnionego z PZLA i PZPN) będzie możliwość rozgrywek na poziomie powiatowym i rejonowym, stąd możliwość oddziaływania co najmniej na liczbę mieszkańców powiatu- 112.035 (2018 r., stat.gov.pl), co stanowi 235% liczby mieszkańców gminy.

 

Efekty:  

  1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w wydarzeniach sportowych jako kibice – 595 osób
  2. Liczebność potencjalnych odbiorców kompleksu sportowego po zakończeniu inwestycji: 2023 r – 26000, 2024r. – 27000; 2025r. – 28000; 2026r. – 29000; 2027r. – 30000.
  3. Liczba nowych obiektów zaplecza sportowego dla stadionu uzgodnionego z PZLA i PZPN – 1
  4. Liczba obiektów dostosowanych dla niepełnosprawnych - 1