Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 26.04.2021 r. do 16.05.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 426/1 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu,

- działki nr ew. gr. 167/1, 1238/7 w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenerget yczny.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.