Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 26.04.2021r. do dnia 16.05.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 1469 o pow. 0,50m2 położonej w Olkuszu, Rynek 1, z przeznaczenie pod ustawiony pojemnik na odpady komunalne - na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 30,75 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 2576/11 o pow. 171m2 położona w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod dojazd, dojście - na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 105,17zł brutto  (tj. 0,50zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry,

- część działki nr 2689/48 o pow. 40m2 położonej w Olkuszu przy ul. Korczaka z przeznaczeniem pod garaż murowany na okres do 3 lat (garaż stanowi własność osoby fizycznej , obecnie działka zajmowana bezumownie). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 49,20zł brutto (tj. 1,00zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 803 o pow. 158m2 położonej w Pomorzanach z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 136,04zł brutto (tj. 0,70zł /m2 netto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1969/1 o pow. 375m2 położonej w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej z przeznaczeniem pod ogród owocowo- warzywniczy na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r.  w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1659/10 o pow. 44m2 położonej w Olkuszu przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 324,72zł brutto (tj. 6,00zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2500 o pow. 30m2 położonej w Olkuszu przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem pod zieleń i dojście na okres do 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: pod zieleń 1,60zł/m2 netto rocznie, a pod dojście w wysokości 0,50zł/m2 netto miesięcznie. Termin wnoszenia opłat: za dojście miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry, natomiast za zieleń - rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1758 o pow. 15m2 położonej w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod zieleń na okres do 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 1,60zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

 

 

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa,  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.