Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Branża usług gastronomicznych bardzo mocno odczuwa kryzys związany z trwającą pandemią koronawirusa. Lokale są zamknięte, a zatem – nie przynoszą zysków. Ulgę przedsiębiorcom w kryzysie przynoszą obowiązujące w Olkuszu zwolnienia z lokalnych opłat, przysługujące w sytuacji faktycznej utraty dochodów. Niebawem właściciele lokali gastronomicznych będą mogli skorzystać z kolejnego udogodnienia – zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Na tę propozycję burmistrza Romana Piaśnika zgodziła się już Rada Miejska w Olkuszu.

- To nie jest łatwy czas dla przedsiębiorców i my doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Dlatego już w zeszłym roku otworzyliśmy się na wnioski firm dotyczące zwolnień z opłat lokalnych w przypadku utraty dochodów z powodu pandemii koronawirusa, a teraz zaproponowaliśmy branży gastronomicznej zwolnienie z opłat za sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży. Nie jest to sprawiedliwe, by restauratorzy ponosili tę opłatę, gdy ich działalność właściwie wyklucza dochód z tego tytułu, dlatego dobrze, że przepisy ogólnokrajowe w ostatnim czasie wprowadziły możliwość zwolnień z tej opłaty – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi precyzuje, że właściciele lokali gastronomicznych, w których jest sprzedawany alkohol, są zobowiązaniu złożyć oświadczenie o ilości sprzedanego alkoholu w poprzednim roku. Na tej podstawie samorządy lokalne ustalają obowiązkową opłatę na nadchodzący rok.

Nowe regulacje pozwalają samorządom wprowadzić zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Podstawą do takiego zwolnienia jest uchwała Rady Miejskiej. Zwolnienie obejmie całą należną w 2021 roku opłatę z tego tytułu. Ci przedsiębiorcy, którzy już uiścili pełną opłatę, otrzymają jej zwrot na swoje konto.

- Rok temu nikt nie spodziewał się, że znajdziemy się w tak trudnej sytuacji. Gospodarka spowolniła, a przedsiębiorcy i samorządy są w dużym kryzysie, gdyż brakuje w nich pieniędzy. Wiemy, że wprowadzane przez nas ulgi dla przedsiębiorców to kolejne uszczuplenie dla gminnego budżetu, ale mam nadzieję, że zaoszczędzone pieniądze – w tym wypadku przez branżę gastronomiczną – będą dla niej wsparciem i pozwolą przetrwać do lepszych czasów – podsumowuje burmistrz.

Oprócz zwolnień z tzw. „opłaty alkoholowej” Rada Miejska w Olkuszu zdecydowała – także na wniosek burmistrza – o przyznaniu ulgi w cenie dzierżawy powierzchni pod ogródki na świeżym powietrzu. To szczególnie ważna decyzja, bowiem już w ubiegłym roku obowiązywał przepis, zgodnie z którym restauracje mogły obsługiwać klientów przy stolikach znajdujących się na zewnątrz lokalu. Istnieje duża szansa, że dla restauratorów i w tym roku będzie to szansa na przyciągnięcie klientów, choć będą musieli poczekać na taką decyzję rządu.