Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W ramach projektu:
-Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
-Indywidualne Wsparcie Motywacyjne
-Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
-Szkolenia kwalifikacyjne
-Staże zawodowe
-Pośrednictwo pracy