Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

17,5 mln złotych – na tyle opiewają dwie inwestycje, które w poniedziałek 17 maja zostały uroczyście odebrane i przekazane do użytku przez władze miasta oraz województwa. Największa z nich – Park Czarna Góra – kosztowała ponad 14,5 mln złotych. Przeszło 9 mln złotych wyniosło dofinansowanie ze środków unijnych. Oficjalnie do użytku zostały przekazane także plac przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, nowa infrastruktura w budynku Domu Kultury, a także wokół Stawu Tomsi i na Dawnym Starostwie.

- Mieliśmy przyjemność zobaczyć efekty realizacji zadań, wykonanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Miejsca te wypiękniały, zyskały nową funkcjonalność i już cieszą naszych mieszkańców, szukających kontaktu z kulturą, wypoczynku, a także chwili zadumy. Park na Czarnej Górze przyciąga tłumy sportowców i całe rodziny. Chciałbym podziękować Panu Marszałkowi za wsparcie tych inwestycji ze strony województwa małopolskiego. Niebawem rozpoczniemy w tym miejscu budowę trybun. Za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia dziękuję Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi i Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie. Jestem przekonany, że nasze wspólne starania przyczynią się do rozwoju olkuskiego sportu i narodzin nowych karier sportowych – mówił burmistrz Roman Piaśnik w czasie krótkiej konferencji prasowej zorganizowanej w Parku Czarna Góra.

Czarna Góra

W uroczystym przekazaniu do użytku inwestycji wzięły udział władze miasta z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, radnymi Rady Miejskiej w Olkuszu, a także władze województwa: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka z radnym sejmiku wojewódzkiego Andrzejem Wójcikiem.

Czarna Góra

Czarna Góra

Projekt „Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu – zadanie nr 11.3 w GPR”

Uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Koszt całkowity - 14.626.464,96 zł

Dofinansowanie - 9.175.346,85 zł

 

Zrewitalizowane obiekty stały się nie tylko miejscem aktywności sportowych, ale także rekreacji mieszkańców Olkusza.  Projekt polegał na realizacji czterech zadań inwestycyjnych.

  1. Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej

Po usunięciu istniejącej murawy boiska oraz nasypów z drenażem została wykonana nowa podbudowa z instalacją odwodnienia boiska, wodociągową i oświetleniową. Na pełnowymiarowym boisku została zasiana wysokiej jakości trawa sportowa.  Boisko zostało wyposażone w automatyczny system nawadniania czerpiący wodę z dwóch podziemnych zbiorników gromadzących wodę opadową z odwodnienia całego obiektu. Nowoczesne oświetlenie na 4 masztach zostało wykonane w technologii LED. W zależności od potrzeb oświetlenie może realizować różne funkcje – nocne dozorowe, treningowe, meczowe oraz skupione na bieżni.

  1. Przebudowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z budową zaplecza treningowego

Wykonano nową podbudowę z obrzeżami i odwodnieniem oraz ułożono profesjonalną nawierzchnię lekkoatletyczną FullPur. Bieżnia posiada 6 torów o dł. 400 m na okrężnej i 8 torów o dł. 110 m na prostej. Przy bieżni znajdują się urządzenia do uprawiania wszystkich dyscyplin lekkoatletycznych. Powstało także zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej 60 m z nawierzchnią w technologii FullPur, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz urządzeń do skoku wzwyż. Obiekt jest zgodny z wymaganiami World Athletics, posiada świadectwo PZLA i został zaliczony do stadionów kategorii IV A.

  1. Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy

Miejsce po dawnym boisku oraz przylegający teren zostały zagospodarowane na drugie boisko treningowe o wymiarach 95x55 m klasy FIFA Quality. Profesjonalna, najwyższej jakości nawierzchnia ze sztucznej trawy, piłkochwyty oraz system odwodnienia i oświetlenie, pozwalają na użytkowanie obiektu nawet w mniej przyjaznych warunkach atmosferycznych.

  1. Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa dwóch altan rekreacyjnych, budowa obiektów małej architektury (place zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownia zewnętrzna)

Na zadrzewionym terenie przylegającym do obiektów sportowych powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe, dwie altany, siłownia zewnętrza oraz trzy place zabaw: dla dzieci małych, dużych i dzieci z niepełnosprawnością, z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu. Wykonano również nowoczesne oświetlenie parkowe oraz ustawiono liczne elementy małej architektury. Wokół całego parku powstała ścieżka z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 km w formie pętli, która służy amatorom biegania i jazdy na rolkach.

 

Projekt „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu – zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”

Części składowe projektu:

10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 7 w Olkuszu

11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu (wraz z terenem wokół stawu przy ul. Nullo)

12.1  Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-DK w Olkuszu

12.2 Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu

Wartość projektu: 2.941.681,88 zł

Kwota dofinansowania: 1.670.847,85 zł

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r.

 

Projekt polegał na realizacji czterech zadań inwestycyjnych.

Przedmiotem pierwszej inwestycji było kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu. W ramach inwestycji został zmodernizowany plac zabaw przy przedszkolu, gdzie zamontowano szereg nowych urządzeń i wymieniono nawierzchnię na bezpieczną. Poza tym została wymieniona nawierzchnia chodników i tarasów, gdzie zamontowano ocieniające markizy. Zostało także wymienione ogrodzenie od strony południowej i północnej. Efektem inwestycji jest efektywne wykorzystanie przestrzeni, w tym zwiększenie liczby spotkań integrujących mieszkańców i dostosowanie ich do różnorodnych potrzeb.

Przedmiotem drugiej inwestycji było kompleksowe zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza w Olkuszu wraz z terenem wokół stawu przy ul. Nullo. Na terenie cmentarza powstało oświetlenie parkowe. Na 14 słupach zostały zamontowane oprawy oświetleniowe, a na dwóch specjalne projektory. Zostały wykonane alejki z kamienia łupanego. Przeprowadzono także remont kamiennych murów cmentarnych. Po rozebraniu najbardziej uszkodzonego północnego muru cmentarza i wykonaniu ławy fundamentowej został w tym miejscu wybudowany nowy, kamienny mur. Przy wejściu na cmentarz została ustawiona tablica z planem nekropolii. Wydano także ulotkę, gdzie poza historią i planem cmentarza zamieszczono krótkie biogramy zasłużonych Olkuszan, którzy spoczywają na cmentarzu. Przy stawie powstała ścieżka rowerowa i chodniki. Zostało także wymienione ogrodzenie.

Przedmiotem trzeciej inwestycji była przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku Domu Kultury. Wewnątrz budynku została zamontowana winda i podjazdy przy schodach, co umożliwia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do wszystkich pomieszczeń. Z holu na piętrze zostały wydzielone pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz pracowni artystycznej. W jednej z sal została wykonana pływająca drewniana podłoga, a w całym segmencie przebudowano instalację elektryczną. Działania pozwoliły na zwiększenie efektywnego wykorzystania pomieszczeń Domu Kultury oraz liczby inicjatyw integrujących mieszkańców.

Staw Tomsi

Przedmiotem czwartej inwestycji była przebudowa placu przed Domem Kultury. Została zmodernizowana nawierzchnia, a także powstały nowe rabaty, zieleń i ławki.

MOK