Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0+466,50 do km 0+566,70, na odcinku II w km od 0+566,70 do km 0+695,85, na odcinku III w km od 0+695,85 do km 0+776,50 w miejscowości Olkuszu, Gmina Olkusz”

DOFINANSOWANIE - 1.015.843,75 ZŁ

WARTOŚĆ INWESTYCJI - 1.485.935,22 ZŁ

 

PROJEKT SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW GMINY OLKUSZ.

W RAMACH PRAC ZAPLANOWANO PRZEBUDOWĘ 310 M DROGI, BUDOWĘ ODWODNIENIA, CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH.

PRZEBUDOWA UL. ORZESZKOWEJ USPRAWNI KOMUNIKACJĘ MIESZKAŃCÓW NAJBARDZIEJ LICZNEGO OSIEDLA – OSIEDLA MŁODYCH W OLKUSZU.

Harmonogram

 

 

L.p.

ELEMENTY I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

 (miesiąc, rok)

1

                    2

  3

 

1.

 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz roboty rozbiórkowe

11/2022

 

2.

Roboty kanalizacyjne - odwodnienie terenu

08/2022

 

3.

Jezdnia

10/2022

 

4

Chodnik

09/2022

 

5

Miejsca postojowe

09/2022