Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowej, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”

DOFINANSOWANIE – 2.169.948,04 ZŁ

WARTOŚĆ INWESTYCJI – 3.174.983,51 ZŁ

 

PROJEKT SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW GMINY OLKUSZ.

W RAMACH PRAC ZAPLANOWANO PRZEBUDOWĘ 418 M DROGI, BUDOWĘ ODWODNIENIA, CHODNIKA, OŚWIETLENIA I MIEJSC POSTOJOWYCH.

PRZEBUDOWA UL. PRZEMYSŁOWEJ ZNACZNIE USPRAWNI DOJAZD DO PRZEDSIĘBIORSTW ZLOKALIZOWANYCH PRZY DRODZE.

 

HARMONOGRAM

L.p.

ELEMENTY I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
 (miesiąc, rok)

 

 
   
   

1

                             2

            3

   

1.

 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz roboty rozbiórkowe

10/2021

   

2.

Roboty kanalizacyjne - odwodnienie terenu

06/2022

   

3.

Jezdnia

10/2022

   

4

Chodnik

09/2022

   

5

Miejsca postojowe

09/2022

   

6

Oświetlenie

09/2022