Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Podziemny Olkusz

 

Dzień przed pierwszymi turystami, w piątek 21 maja, miało miejsce spotkanie podsumowujące realizację projektu Podziemny Olkusz. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, wykonawców inwestycji oraz osób zaangażowanych w jej realizację na różnym etapie. Od 22 maja Podziemny Olkusz otwarty jest dla wszystkich chętnych.

- Wszystkie bilety na otwarcie trasy multimedialnej zostały wyprzedane w trzy dni. To pokazuje, że olkuskie podziemia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Do teraz skrywały one tajemnicę, pobudzając wyobraźnię mieszkańców oraz turystów odwiedzających Olkusz. Jestem przekonany, że dzisiejsze historyczne otwarcie sprawi, że Olkusz stanie się mocnym punktem na mapie turystycznej Małopolski – mówił Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Podziemny

W ramach podsumowania inwestycji Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków oraz Miejska Konserwator Zabytków, mówiła o adaptacji reliktów dawnej zabudowy do celów muzealnych w świetle decyzji konserwatorskich i inwestorskich. O decyzjach kierunkowych Projektu Renowacji Zespołu Dawnego Starostwa oraz średniowiecznych piwnic w Olkuszu opowiadał dr hab. inż. arch., prof. PŚl. Grzegorz Nawrot. Proces realizacji stałej ekspozycji Podziemny Olkusz omówił wiceprezes zarządu wykonawcy – firmy TRIAS AVI Marcin Wojczyński. Nie szczędząc pochwał, swoimi refleksjami dotyczącymi zakończonych prac podzieliła się również zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr inż. arch. Dominika Długosz. O przyszłości Podziemnego Olkusza, możliwościach zwiedzania i kwestiach organizacyjnych opowiedział Marcin Wiercioch, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury - jednostki administrującej obiektem.

Podziemny

Podziemny

Podziemny

Podziemny Olkusz

Podziemny Olkusz

Zgromadzeni mieli także możliwość zobaczyć efekty projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. Na jego realizację Gmina Olkusz pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Podziemny Olkusz