Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Adresaci imienni apelu – Radni Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Olkuszu: Sz. P. Maria Beszterdo, Wojciech Panek, Józef Filas, Łukasz Piątek, Edwarda Wolska, Przemysław Kwiatkowski, Zbigniew Stach.            

W nawiązaniu do Państwa „apelu” o uruchomienie basenu na Czarnej Górze, zwracam się do Państwa Radnych z ogólnym apelem:

  1. o zachowanie umiaru w formowaniu nieuprawnionych ocen o rzekomym „nadużywaniu” przeze mnie kredytu zaufania udzielonego mi w wyborach przez mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz;
  2. o zaniechanie manipulowania lokalną społecznością poprzez niezgodne z rzeczywistością tworzenie „pseudoinformacji” o np. „zmuszaniu naszych mieszkańców do poszukiwania kąpielisk poza naszą gminą”, czy „wprowadzaniu cateringu do przedszkoli” „wbrew rodzicom”,

bowiem nie służy to rozwiązywaniu problemów społecznych.

„Apel” Państwa Radnych traktuję zatem jako kolejny akt populizmu, a nie troski  o sprawy Mieszkańców. Osobiście nie potrafię zrozumieć sytuacji, w której radni Rady Miejskiej, a zatem osoby – podobnie jak Burmistrz – obdarzone szczególnym zaufaniem społecznym, w zaledwie kilku zdaniach „apelu” dopuszczają się tak wielu manipulacji dla osiągnięcia własnych celów politycznych.

Przede wszystkim Państwo – jako radni Rady Miejskiej w Olkuszu – wiosną tego roku zagłosowaliście jednomyślnie „za” wprowadzeniem do budżetu Miasta i Gminy Olkusz zadania modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej na terenie Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego OSW "Czarna Góra", wiedząc, że jego realizacja zaplanowana jest na ten rok.

Jednocześnie porównują Państwo ponad dwudziestoletni olkuski basen z nowymi obiektami w sąsiednich gminach. Niestety samo to porównanie oznacza, że jako radni Rady Miejskiej w Olkuszu nie zadali sobie Państwo minimum wysiłku, by zorientować się, czym różnią się przygotowania do otwarcia nowoczesnego basenu oraz obiektu, którym dysponujemy. Od kilku lat przed każdym sezonem letnim na naszym obiekcie prowadzone były prace remontowe. Mimo, że z roku na rok było ich coraz więcej, zawsze były możliwe do wykonania dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników MOSiR oraz środków finansowych. Po ustaniu zimy, które nastąpiło w tym roku wyjątkowo późno, okazało się, że zakres prac remontowo-naprawczych koniecznych do wykonania jest na tyle duży, że otwarcie basenu w tym sezonie stało się niemożliwe. Niezbędne prace remontowe, które mogą wykonać wyłącznie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, w związku z koniecznością prowadzenia ich w odpowiednich warunkach atmosferycznych i w odpowiedniej kolejności, będą mogły zostać zrealizowane dopiero latem. Niepewny czas zagrożenia pandemią koronawirusa wykorzystamy więc do tego, by olkuski basen przywrócić do stanu, który umożliwi bezpieczne korzystanie z niego.

Ponadto, Państwo Radni zagłosowaliście w kwietniu „za” budową tężni solankowej na terenie Czarnej Góry, obok basenu. Jest to inwestycja, do której przygotowania trwają i już teraz Czarna Góra jest obiektem wizytowanym przez potencjalnych wykonawców projektu budowlanego i późniejszych prac budowlanych. Jak wyobrażają sobie Państwo Radni wypoczynek na basenie w otoczeniu przemieszczających się pracowników firm projektowych z urządzeniami pomiarowymi, wykonujących zamówienie dla Gminy Olkusz?

W opublikowanym „apelu” nie próbowali Państwo nawet rozważyć powyższych czynników. Państwa ignorancja jest tym bardziej niebezpieczna, ponieważ może oznaczać, że jako radni Rady Miejskiej nie rozumieją Państwo konsekwencji głosowań, w których biorą Państwo udział i nie znają Państwo stanu gminnej infrastruktury. Nie można jednocześnie być „za” realizacją inwestycji i protestować przeciw niedogodnościom, z którymi wiąże się jej realizacja.

Państwo Radni stawiają własną autopromocję ponad merytoryczną pracę, co potwierdza nawiązanie w „apelu” do kwestii reorganizacji pracy przedszkolnych stołówek. To przecież część z Państwa Radnych robiła wiele, by nadać polityczny ton trwającym konsultacjom, znacznie utrudniając rozmowy z rodzicami i personelem kuchennym. Założenia dotyczące reorganizacji stołówek przedszkolnych i sposobu żywienia dzieci nie były żadną decyzją burmistrza „wprowadzającą catering do przedszkoli”, lecz jedynie podstawą do dalszej dyskusji z rodzicami celem wypracowania społecznie akceptowalnego modelu żywienia dzieci, zgodnego z prośbami rodziców o możliwość uwzględnienia w żywieniu różnego rodzaju diet: wegetariańskiej, bezglutenowej czy cukrzycowej, we współpracy z dietetykiem. Wypracowane oszczędności miały być przeznaczone na rozwój infrastruktury oświatowej w naszej Gminie. Nie było decyzji o likwidacji kuchni. Ostatecznie zostało wypracowane z rodzicami wspólne stanowisko, mimo prowadzonych z premedytacją zabiegów, by zamiast partnerskich rozmów w tej sprawie decydował polityczny konflikt. Apeluję do Państwa Radnych, by pełniąc swoją funkcję szukali Państwo porozumienia, a nie konfliktu, licząc na to, że przyniesie on Państwu wizerunkową korzyść.

W swoim „apelu” piszą Państwo, że Mieszkańcy obdarzyli mnie olbrzymim kredytem zaufania. To prawda. W codziennej pracy robię wszystko, by to zaufanie dobrze wykorzystać, realizując inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju Miasta i Gminy Olkusz. Podejmując także niezbędne trudne i czasem niepopularne decyzje.

Opublikowany przez Państwa „apel” dowodzi, że nie mają Państwo skrupułów przed manipulowaniem informacją, tak, by najlepiej służyła ona Państwa partykularnym interesom. Czy to postępowanie godne prawych i sprawiedliwych? Apeluję, by w codziennej pracy naszego samorządu Państwa zainteresowanie sprawami gminy wykraczało poza te chwile, które mogą Państwu przysporzyć popularności. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać od swoich reprezentantów – także Radnych – prawdziwego zaangażowania, a nie pracy na pokaz.

Już słynny twórca psychoanalizy Zygmunt Freud zauważył, iż „gdy postrzeganie rzeczywistości wywołuje przykrość, wtedy poświęca się prawdę”. Nie idźcie Państwo tą drogą. Zaklinanie rzeczywistości, choć może przynosi tymczasowy efekt polityczny, jest w rzeczywistości bardzo niebezpieczne.

 

Roman Piaśnik                      

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz