Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI i SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

 

07 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska - 15:45 - w trybie zdalnym

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 16:30 - w trybie zdalnym

 

08 czerwca  2021 r. (wtorek)

Komisja Praworządności i Samorządności –– 15:30 - w trybie zdalnym

 

09 czerwca 2021 r. (środa)

Wspólne posiedzenie Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej z Komisją d/s Rolnictwa i Terenów Wiejskich – 16:00 –  w trybie zdalnym

Komisja Budżetowa – 17:00 –  w trybie zdalnym

 

14 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Komisja Lokalowa – 15:30  - w trybie stacjonarnym

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków – 16.30 – w trybie zdalnym

 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu 15 czerwca 2021 r. (wtorek) – 15:30

–  w trybie zdalnym

 

17 czerwca 2021 r. (czwartek)

Komisja Rewizyjna –   15.30 –  w trybie zdalnym

Komisja Budżetowa – 16:30 –  w trybie zdalnym

 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) – 15:30  -

              w trybie stacjonarnym w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu