Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Amatorzy wędrówek Szlakiem Orlich Gniazd z radością przyjęli, że od ostatniego weekendu maja ponownie możliwe jest zwiedzanie zamku w Rabsztynie. Zakończony projekt zagospodarowania ruin sprawił, że jest to miejsce, które zaskoczy nawet tych turystów, którzy rabsztyńską warownię odwiedzali bardzo często. W sobotę 29 maja odbyło się uroczyste otwarcie zamku, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych.

- Dokładamy wszelkich starań, by zwiększać potencjał turystyczny zamku w Rabsztynie, który staje się coraz ciekawszym punktem Szlaku Orlich Gniazd. Zależało nam na dostosowaniu ruin zamku do potrzeb turystów, tak, aby mogli w komfortowych i przyjaznych warunkach dotknąć historii. Skupiamy się także na ochronie tego cennego zabytku. Widzimy rosnącą popularność zamku oraz ciekawych wydarzeń, jakie się tam odbywają. Dlatego chcemy, aby obiekt spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i turystów, których serdecznie zapraszam do rabsztyńskiej warowni. – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Zamek Rabsztyn

W ramach projektu zostały odgruzowane pomieszczenia komór przyziemia renesansowego pałacu, gdzie powstał podziemny pawilon. Zostały w nim zlokalizowane obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego. Jest tam informacja turystyczna i kasa biletowa, a także węzeł sanitarny z toaletami i kawiarnia dla zwiedzających. Konieczne było także wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza murami zamku, instalacji wentylacyjnej, grzewczej i elektrycznej. W pawilonie wykonano stolarkę okienną i drzwiową oraz posadzki, tynki i podwieszane sufity. Powstały także  stalowe schody łączące poziom patio i taras nad pawilonem.

Zamek Rabsztyn

Został również zagospodarowany teren wewnątrz zamku. Na dziedzińcu powstała strefa rekreacyjna i trawiaste tarasy. Przy wschodniej ścianie pałacu powstał trójkątny stalowy taras, wsparty na istniejących ścianach. Wykonano również stalowe schody zewnętrzne we wschodnim skrzydle pałacu, które pełnią funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Powstało także miejsce na ustawienie niewielkiej modułowej sceny, na której będą organizowane koncerty oraz spektakle. W ramach projektu wykonano konserwację zewnętrznej i wewnętrznej strony pałacowych murów. Konieczne było czyszczenie muru, następnie uzupełnianie brakujących elementów, spoinowanie oraz impregnacja.

Zamek Rabsztyn

W ramach projektu zostało zrealizowane zadanie „Zapewnienie dostępności zamku w Rabsztynie dla osób niepełnosprawnych”. Powstała aplikacja na urządzenia mobilne ułatwiająca zwiedzanie zamku osobom niepełnosprawnym. Zostały także zakupione audioprzewodniki i tablety, które są udostępniane niepełnosprawnym turystom. Także strona internetowa zamku została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na terenie zamku zamontowano tablice informacyjne z opisem w języku polskim i angielskim, a także w alfabecie Braille'a. Ciekawą formą, która umożliwia osobom niewidzącym i niedowidzącym wyobrazić sobie wygląd zamku jest przestrzenna makieta zamku pokazująca wygląd zamku w czasach świetności. Został także zakupiony elektryczny wózek inwalidzki, schodołaz oraz tzw. laski-krzesła. Również jedna z toalet w podziemnym pawilonie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 17 stycznia 2019 r.

Warto dodać, że równocześnie Gmina Olkusz realizowała projekt „Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w gminie Olkusz”, na który otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamek Rabsztyn

W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz gminy z burmistrzem Romanem Piaśnikiem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Olkuszu Janem Kucharzykiem oraz wojewódzkich, reprezentowanych przez radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzeja Wójcika. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego podsumowania prac projektowych, którego dokonał Jacek Sypień - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Zamek Rabsztyn. Po okolicznościowych przemówieniach na zamkową wieżę została wciągnięta flaga, symbolicznie ogłaszając rozpoczęcie sezonu turystycznego w rabsztyńskiej warowni.

Zamek Rabsztyn