Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

22 czerwca 2021 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyła się sesja, w czasie której Rada Miejska w Olkuszu jednomyślnie zdecydowała o udzieleniu burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Jak zgodnie powtarzali radni, choć rok 2020 był szczególnie trudny z uwagi na pandemię koronawirusa, Gmina Olkusz w tym czasie imponująco się rozwijała.

- Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich realizowany był zeszłoroczny budżet, uważam, że ogromnym sukcesem była skala realizowanych przez nas wydatków majątkowych. Ich wartość w 2020 roku przekroczyła 38,6 miliona złotych. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu środków zewnętrznych. W samym 2020 roku dochody wykonane z tego tytułu sięgnęły blisko 24 miliony złotych – uzasadniał przed głosowaniem w sprawie absolutorium Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Wotum zaufania

Od trzech lat na tzw. sesji absolutoryjnej, w myśl art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiany jest raport o stanie gminy za rok ubiegły. Nie inaczej było w Olkuszu, gdzie głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza Romana Piaśnika poprzedziła debata o stanie Gminy Olkusz, w której udział wzięli radni Rady Miejskiej w Olkuszu oraz jeden mieszkaniec, który uzyskał - ustawowo przewidziane - poparcie grupy mieszkańców.

W głosowaniu nad wotum zaufania wzięło udział 20 radnych Rady Miejskiej – wszyscy jednomyślnie zdecydowali o przyznaniu wotum.

Wotum zaufania

Przed głosowaniem nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2020 burmistrz Roman Piaśnik przybliżył najważniejsze wyzwania, z jakimi w ubiegłym roku mierzyło się kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu wespół z radnymi Rady Miejskiej.

Absolutorium

W ubiegłym roku Gmina Olkusz osiągnęła dochody w wysokości blisko 246 milionów złotych. Były one wyższe o  16,5% w stosunku do roku poprzedniego, co w dobie pandemii koronawirusa należy uznać za bardzo dobry wynik. Do ponad 242 milionów wzrosła również wartość wydatków, a to za sprawą przede wszystkim realizowanych inwestycji, na które Gmina pozyskała dofinansowanie.

Zauważalny był spadek wpływów z udziału w podatku PIT oraz CIT. Dochody z tego tytułu zmalały o prawie 2,5 miliona złotych w porównaniu do 2019 roku. Przyczyn należy szukać przede wszystkim w trwającej pandemii koronawirusa oraz w rządowych zmianach sposobu naliczania tych podatków.

Coraz mocniej widoczna była także dysproporcja między wydatkami na oświatę, a dochodami z tytułu subwencji oświatowej. W porównaniu do 2019 roku wydatki na oświatę, łącznie z niezbędnymi inwestycjami, wzrosły o 4 miliony złotych, osiągając wartość 80,5 miliona złotych. Subwencja oświatowa, w porównaniu do roku 2019, była natomiast wyższa o zaledwie 266 tysięcy złotych.

Przez wzgląd na wzrost cen energii i innych usług, a także podwyżki płacy minimalnej, wynagrodzeń pracowników oświaty i innych grup zawodowych, zauważalny jest wzrost wydatków bieżących – mimo znacznych ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa.

W 2020 roku mocno odczuliśmy jej skutki. Na dużą część roku praktycznie zamarło życie społeczno-kulturalne całego świata. Jej konsekwencje były widoczne także w Olkuszu. Nie było Dni Olkusza oraz innych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jak podkreślał włodarz Olkusza, kierownictwo dokonywało starań, by - mimo wszystko - utrzymać wysoką jakość usług komunalnych.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz wzięło udział 20 radnych – wszyscy zagłosowali „za”.

- Bardzo gorąco dziękuję wszystkim Państwu radnym za udzielone mi absolutorium. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad tym budżetem – dziękuję kierownictwu Urzędu, moim najbliższym współpracownikom, dziękuję naczelnikom, dziękuję pracownikom Urzędu, którzy również byli bardzo zaangażowani w pracę nad absolutorium. Dziękuję dyrektorom jednostek, jak również pracownikom tych jednostek. Czas, w jakim pracowaliśmy, był trudny – pandemia koronawirusa. Daliśmy radę dzięki zaangażowaniu i moim współpracowników i Państwa, wyszło nam to dobrze, zamknęliśmy ten budżet dużymi inwestycjami. Udzielone absolutorium jest impulsem dla mnie do jeszcze lepszej pracy – mówił burmistrz Olkusza po głosowaniu nad absolutorium.

Absolutorium