Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Nazwa zadania: „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki - 2021 r.”

Całkowity koszt zadania publicznego: 270 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 120 150,00 zł

Zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki- 2021 r.” zakłada dofinansowanie do bieżącego utrzymania 30 miejsc dziennego pobytu dla seniorów z gminy Olkusz w roku 2021. Placówka mieści się w budynku będącym własnością gminy Olkusz (ul. Żuradzka 16, 32-300 Olkusz), który został oddany w użyczenie organizacji pozarządowej - Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Organizacja ta została wybrana w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 r. do prowadzenia placówki typu Dzienny Dom Senior+.

W ramach złożonej oferty zakłada się finansowanie powstałych w 2018 r. 30 miejsc, w ramach których dostępne są następujące formy wsparcia:

 • opieka i wsparcie personelu Domu oraz innych specjalistów w ramach planowanych zajęć, warsztatów i konsultacji,
 • pomoc w czynnościach dnia codziennego w tym zapewnienie gorącego posiłku, dostępu do pralni,
 • szeroki program aktywizacji ruchowej i fizjoterapii,
 • różnorodne ćwiczenia usprawniające umysł, pamięć i sprawność manualną,
 • możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych i międzypokoleniowych,
 • bogata oferta zajęć rekreacyjnych, artystycznych i kulinarnych,

 

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

 

Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków budżetu państwa z Programu wieloletniego „Senior+” edycja 2021 – zadania własne, wydatki bieżące Moduł II, w wysokości 120 150,00 zł. Umowę na jego realizację podpisano 08.07.2021 r.

 

Nazwa zadania: „Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+”/Klubu „Senior+”

Całkowity koszt zadania publicznego: 100 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – utworzenie placówki w ramach Modułu I Programu” zakładał utworzenie pierwszej tego typu placówki w gminie Olkusz z dostępną liczbą 30 miejsc. Placówka mieści się przy ul. Żuradzkiej 16 i została w pełni wyposażona i przystosowana do realizacji Programu do końca 2018 r.

 

Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków budżetu państwa z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020, w wysokości 80 000,00 zł.

 

Nazwa zadania: „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki - 2019 r.”

Całkowity koszt zadania publicznego: 270 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 108 000,00 zł

 

Nazwa zadania: „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki - 2020 r.”

Całkowity koszt zadania publicznego: 270 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 108 000,00 zł

Zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki – 2019 r. i 2020 r.” zakładał dofinansowanie do bieżącego utrzymania 30 miejsc dziennego pobytu dla seniorów z gminy Olkusz. Placówka mieści się w budynku będącym własnością gminy Olkusz (ul. Żuradzka 16, 32-300 Olkusz), który został oddany w użyczenie organizacji pozarządowej - Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Organizacja ta została wybrana w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 r. do prowadzenia placówki typu Dzienny Dom Senior+.

W ramach złożonej oferty zakłada się finansowanie powstałych w 2018 r. 30 miejsc, w ramach których dostępne są następujące formy wsparcia:

 • opieka i wsparcie personelu Domu oraz innych specjalistów w ramach planowanych zajęć, warsztatów i konsultacji,
 • pomoc w czynnościach dnia codziennego w tym zapewnienie gorącego posiłku, dostępu do pralni,
 • szeroki program aktywizacji ruchowej i fizjoterapii,
 • różnorodne ćwiczenia usprawniające umysł, pamięć i sprawność manualną,
 • możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych i międzypokoleniowych,
 • bogata oferta zajęć rekreacyjnych, artystycznych i kulinarnych,

 

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

 

Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków budżetu państwa z Programu wieloletniego „Senior+” edycja 2019 na lata 2015 – 2020 w wysokości 108 000,00 zł w roku 2019 i w raku 2020.