Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 02.08.2021r. do dnia 22.08.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr 2058/5 o pow. 72m2 położona w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod udostępnienie nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Olkusz w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na czas nieokreślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 92,25zł brutto - płatne jednorazowo po zawarciu umowy dzierżawy;

- część działki nr 3888/1 o pow. 11m2 położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej pod umieszczone urządzenia przesyłowe SN na okres 3 lat. Stawka wynagrodzenia ustalona na podstawie Zrządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Nr 0050.1852.2021 z 22.07.2021 r. w wysokości: 35,00zł netto + 23% podatku VAT. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1067/1 o pow. 58m2 położonej w Olkuszu przy ul. Jasnej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na okres 2 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 2227/2 o pow. 36m2 położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod ustawienie leżaków i stolików na okres do 31.12.2021r. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Nr 0050.1862.2021 z 22.07.2021r. w wysokości: 132,84zł brutto miesięcznie. Termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca z góry.

 

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.