Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17:00, cała Polska zatrzymała się, by symbolicznie okazać pamięć o Powstaniu Warszawskim, którego 77. rocznicę obchodziliśmy w tym roku. Olkuszanie zgromadzili się pod pomnikiem powstańczym na Starym Cmentarzu, by solidarnie oddać cześć bohaterom walki o wolną Polskę.

Uczestników uroczystości powitał w imieniu organizatorów Konrad Kulig, prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie na miejsce uroczystości wmaszerowała kompania honorowa 6 batalionu dowodzenia 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego z Krakowa pod dowództwem por. Mateusza Walczaka.

 kompania żołnierzy stoi na cmentarzu

Po hymnie państwowym głos zabrała Jolanta Motyczyńska, Zastępca Burmistrza Olkusza ds. Komunalnych.  - Dzisiaj przypada 77. rocznica wybuchu powstania. To wydarzenie historyczne bardzo ważne dla nas i dla następnych pokoleń. Wiemy, jak ważna jest walka o wolną ojczyznę. Dlatego jesteśmy wdzięczni powstańcom, że mimo głodu, chorób, strachu, stresu, czyhającej śmierci na każdym rogu ulicy oddali swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju - mówiła wiceburmistrz Jolanta Motyczyńska.

Kobieta w niebieskiej sukience przemawia podczas uroczystości.

Następnie zabrał głos Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, który zaapelował, abyśmy, podobnie jak Polacy podczas okupacji, potrafili się skonsolidować i zjednoczyć w tych trudnych chwilach. Potem w imieniu posła Jacka Osucha głos zabrał dyrektor Biura Poselskiego Michał Zasucha. Po modlitwie ks. Grzegorza Woszczka w intencji pomordowanych i poległych Apel Pamięci odczytał por. Remigiusz Trybus. Po apelu kompania honorowa 6. batalionu dowodzenia z 6. Brygady Powietrznodesantowej oddała salwę honorową.

Żołnierze oddają salwę honorową

Zgromadzeni na uroczystości swoją pamięć o Powstańcach okazali również złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów. Uczyniły to delegacje władz miasta, na czele z wiceburmistrz Jolantą Motyczyńską i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Kwaśniewskim, zebrani przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, społecznych i politycznych z ministrem i posłem na Sejm RP Jackiem Osuchem oraz przedstawiciele mieszkańców.

Delegacje składają kwiaty pod pomnikiem

 

Delegacje składają kwiaty pod pomnikiem

Na zakończenie prowadzący uroczystość Konrad Kulig przypomniał sylwetki olkuszan walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim. W walkach udział brała m.in. Maria Minkiewicz ps. "Żaba" lub "Krystyna", córka Antoniego Minkiewicza, olkuskiego działacza społecznego który przyczynił się utworzenia Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego, lokalnego koła Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz pisma Kronika Powiatu Olkuskiego. W trakcie powstania zginął Antoni Kocjan, znany przedwojenny konstruktor szybowcowy oraz szef wywiadu lotniczego Armii Krajowej, rozstrzelany 13 sierpnia 1944 roku wraz z grupą więźniów Pawiaka. Jego imię nosi olkuski Zespół Szkół nr 3, którego delegacja także wzięła udział w uroczystościach. Warto pamiętać, że wielu mieszkańców ziemi olkuskiej udzielało pomocy mieszkańcom Warszawy, którzy musieli opuścić miasto po upadku powstania.

Pomnik z białych kamieni ozdobiony kwiatami

Symboliczny obelisk Powstania Warszawskiego na olkuskim Starym Cmentarzu został ustawiony w 2009 roku przez olkuskich harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Inicjatorem ustawienia pomnika był druh Ryszard Kowal, honorowy prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Rokrocznie, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbywają się pod nim uroczystości upamiętniający ten tragiczny zryw wolnościowy.

Dwóch starszych męzczyzn. Z prawej w mundurze harcerskim druh Ryszard Kowal

Stary Cmentarz jest miejscem szczególnie ważnym dla lokalnej społeczności, która z uwagą przyglądała się postępom prac rewitalizacyjnych realizowanych przez Gminę Olkusz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, dlatego część zgromadzonych chętnie skorzystała z zaproszenia do tego, by zapoznać się z zakończonymi pracami. Zgodnie podkreślali duże znaczenie tych inwestycji dla budowy lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodych pokoleń.

Uroczystość zorganizowali: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Olkusz, Hufiec Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Olkuszu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.