Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Punkt Informacji Turystycznej w Olkuszu otrzymał certyfikat „Miejsce Przyjazne Rowerzystom” przyznawany przez Województwo Małopolskie. Jest to pierwszy obiekt w powiecie olkuskim, który otrzymał taki certyfikat.

- Bardzo cieszę się z przyznanego certyfikatu, który potwierdza, że działania, jakie podejmujemy, aby rozwijać turystykę w Olkuszu, są słuszne. Obserwujemy znaczący wzrost osób odwiedzających nasze miasto, co jest także efektem udostępnienia ekspozycji Podziemny Olkusz oraz Zamku Rabsztyn. Zależy nam na tym, aby turyści odwiedzający nasze miasto wyjeżdżali zadowoleni i zachęcali znajomych do poznania Srebrnego Miasta. – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR) to różnego typu obiekty - od punktów informacji i muzeów, po hotele, czy restauracje, które posiadają ofertę dostosowaną do potrzeb rowerzystów. Zgodnie z wymaganiami projektu, w każdym obiekcie z certyfikatem MPR, rowerzysta powinien znaleźć m.in: bezpieczny i nieodpłatny parking rowerowy, nieodpłatnie dostępne narzędzia do podstawowych napraw rowerów, aktualne informacje o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych, a także odnośnik do strony internetowej, z której można pobrać mapy do samodzielnego wydruku w formacie A4, ślady GPS tras rowerowych czy informacje o atrakcjach. W olkuskim Punkcie Informacji Turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, jaki działa od dziesięciu lat przy ul. Floriańskiej 8, turyści mogą liczyć również na bezpłatne mapy powiatu olkuskiego oraz Jury Krakowsko – Częstochowskiej i Małopolski, a także ulotki i foldery o atrakcjach Olkusza i ziemi olkuskiej oraz Małopolski. Dzięki uzyskaniu certyfikatu, olkuski Punkt Informacji Turystycznej będzie dodatkowo promowany w materiałach dedykowanych turystom rowerowym, jakie przygotowuje Województwo Małopolskie.  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie "Małopolska na rowery".

Warto dodać, że wystąpienie o certyfikat „Miejsce Przyjazne Rowerzystom”, to nie pierwsza inicjatywa władz Olkusza zmierzająca do dostosowania miasta dla potrzeb rowerzystów. W 2015 roku na terenie Miasta i Gminy Olkusz ustawiono 170 nowoczesnych i praktycznych stojaków rowerowych oraz trzy stacje naprawcze rowerów. Zadanie zostało zrealizowane z projektu budżetu obywatelskiego Olkusza autorstwa grupy „Rowerowy Olkusz”. Rok później, także z inicjatywy grupy „Rowerowy Olkusz”, na kilku ulicach w ścisłym centrum wprowadzono pilotażowo tzw. kontraruch. Trwają także systematyczne prace związane z rozbudową sieci ścieżek rowerowych.

Okolice Olkusza to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki rowerowej. Przez Olkusz prowadzi popularny rowerowy Szlak Orlich Gniazd, a wokół miasta przebiega przeszło 100 km miejskich szlaków rowerowych. Popularyzacji turystyki rowerowej służą także Rodzinne Rajdy po Olkuskich Szlakach Rowerowych organizowane od siedemnastu lat przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Uczestniczą w nich chętnie zarówno mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, jak i turyści.  Zachęcamy do udziału najbliższym Rajdzie Rowerowym Szlakiem Kordonów Granicznych oraz Marszu Nordic Walking, jakie odbędą się w niedzielę 29 sierpnia w Niesułowicach.

 Warto dodać, że stoisko promocyjne Gminy Olkusz oraz MOK - Podziemny Olkusz będzie towarzyszyć rajdowi rowerowemu Małopolska Tour, jaki zostanie rozegrany 29 sierpnia w Starym Sączu.