Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dobiegły końca prace związane z aż jedenastoma inwestycjami, zlokalizowanymi na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Przebudowano ulice: Słowackiego, Nullo, Widokową, Polne Wzgórze, Sosnową w Olkuszu, drogi w Zawadzie, Zimnodole, Osieku i Gorenicach, a także parking z chodnikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu oraz schody obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Wartość tych inwestycji przekroczyła 3,3 mln złotych.

- Stale poprawiamy infrastrukturę drogową, zarówno w zakresie przebudowy istniejących już ulic, jak również budowy dróg tam, gdzie istnieje taka potrzeba, wynikająca z wykorzystania terenów budowlanych przez nowych mieszkańców. Potrzeby są duże, dlatego równolegle z realizacją inwestycji planujemy kolejne prace, szukając dla nich dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania. Ta skuteczność w pozyskiwaniu środków, dobra współpraca z władzami wojewódzkimi, pozwala nam realizować zadania o niespotykanej dotąd skali – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

ul. Słowackiego

Nullo

Spośród inwestycji oddanych do użytku w minionym tygodniu najbardziej kosztowne były przebudowy ulic w centrum Olkusza: Słowackiego oraz Nullo. Łączny koszt prac wyniósł 2,3 mln złotych. Z uwagi na ustalony sposób finansowania inwestycji, uwzględniający uzyskane dofinansowanie, oba zadania musiały być realizowane w cyklu dwuletnim. Ponad 366 tys. złotych wyniósł remont ulic Widokowej i Polne Wzgórze, znajdujących się na Osiedlu Glinianki. Zakończony remont ulicy Sosnowej, na odcinku po południowej strony obwodnicy, kosztował 146 tys. złotych.

ul. Widokowa

Polne Wzgórze

ul. Sosnowa

Inwestycje drogowe objęły także sołectwa. Z nowej infrastruktury cieszą się mieszkańcy Zawady i Zimnodołu. Wartość prac wyniosła blisko 218 tys. złotych. Z kolei koszt wykonania nowych dróg transportu rolnego w Osieku i Gorenicach sięgnął prawie 100 tys. złotych.

Gorenice

Ponadto, przed rozpoczęciem roku szkolnego udało się zakończyć budowę zaplecza parkingowego oraz chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu. Koszt tej inwestycji przekroczył 143 tys. złotych. Znaczną poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu przyniósł natomiast zakończony remont schodów, znajdujących się przy Drodze Krajowej nr 94, obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Modernizacja kosztowała ponad 32 tys. złotych. Przedstawione kwoty wynikają z szacunków zgodnie z kosztorysami i mogą się nieco zmienić po ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

SP1

Schody MOSiR

- To nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o inwestycje drogowe na ten rok. Część zadań jest już w toku realizacji, a kolejne niebawem się rozpoczną. Nasze najbliższe plany obejmują także rozbudowę infrastruktury rowerowej. Przed nami również budowa nowych obiektów – tężni i trybun na Czarnej Górze, czy przedszkoli w Osieku i Zedermanie. To bardzo potrzebne i ciekawe wyzwania, których realizacja podniesie atrakcyjność Miasta i Gminy Olkusz – podsumowuje Roman Piaśnik.