Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej

do sprzedaży w drodze przetargu.

 

                          

1. Numer księgi wieczystej – KR1O/00035288/0.

 

2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek: nr 5096/10 o pow. 1,0779 ha,  nr 5096/6 o pow. 0,8394 ha, nr 5083/5 o pow. 0,0020 ha, - o łącznej powierzchni: 1,9193ha położona w Olkuszu w rejonie drogi krajowej nr 94 i ul. Rabsztyńskiej w pobliżu centrum miasta. Najbliższe otoczenie od strony południowej stanowi centrum handlowe ATRIUM, stacja paliw oraz budynek MOSiR Olkusz. Od strony północnej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawą i krzakami. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności drogowej.

 

3. Zgodnie ze zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu osiedli „Olkusz-Północ” zatwierdzoną Uchwałą Nr XIII/134/99 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25.06.1999r. (Dz.U. Woj. Mał. Nr 33 z 1999r. ,poz. 377):

działka nr 5096/6 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1d.U,1e.U” – opisanym jako: „Tereny handlu detalicznego, usług oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych”, w obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w strefie ochrony ekspozycji Starego Miasta, w terenie górniczym ZGH Bolesław, częściowo w przypuszczalnej granicy starego kopalnictwa, na frontach działek wyznacza się strefy zieleni i parkingów,

działka nr 5083/5 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1d.U” – opisanym jako: „Tereny handlu detalicznego, usług oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych”, w obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w strefie ochrony ekspozycji Starego Miasta, w terenie górniczym ZGH Bolesław, w przypuszczalnej granicy starego kopalnictwa, na frontach działek wyznacza się strefy zieleni i parkingów,

Działka nr 5096/10 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1b.U” – opisanym jako: „Tereny handlu detalicznego, usług oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych”, w obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w strefie ochrony ekspozycji Starego Miasta, w terenie górniczym ZGH Bolesław, na frontach działek wyznacza się strefy zieleni i parkingów.

 

4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi : 5.200.000,00zł netto (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych).

 

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa dnia 08.10.2021r.