Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Osiem sołectw z województwa małopolskiego zostało dostrzeżonych w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś – konkursie, organizowanych przez Województwo Małopolskie, którego celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Wyróżnienie, a także nagrodę w postaci dotacji w wysokości 10 tys. złotych, otrzymało sołectwo Gorenice. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 29 września w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

- To już kolejne wyróżnienie dla sołectwa z terenu gminy Olkusz w konkursie Województwa Małopolskiego. Oznacza to, że nasi mieszkańcy chętnie angażują się w lokalne sprawy, sami – często bezinteresownie – podejmują inicjatywy służące całej społeczności. To zyskuje uznanie, o czym świadczy tegoroczny sukces Gorenic. Dziękuję i gratuluję mieszkańcom, którzy potrafią poczuć współodpowiedzialność za swoją małą ojczyznę – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Małopolska Wieś

W uroczystym podsumowaniu, oprócz burmistrza Romana Piaśnika, wziął udział także sołtys Gorenic Andrzej Chmielewski. Konkurs został ogłoszony 2 marca 2021 roku, a jego uczestnikami były sołectwa zgłoszone przez gminy, położone w województwie małopolskim. Organizowany był on w trzech kategoriach:

  • Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
  • Nowatorska Małopolska Wieś,
  • Małopolska Wieś w Sieci.

Małopolska Wieś

Celami konkursu były:

  • promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
  • promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
  • promowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
  • kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej, uszanowania wolności i postaw odpowiedzialnych za wspólnoty, tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej,
  • utworzenie narzędzi internetowych służących upowszechnianiu informacji dla mieszkańców odnośnie bieżących wydarzeń i walorów sołectwa.

Małopolska Wieś

Źródło: własne/UMWM