Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W ramach ww. konkursu sołectwo Gorenice otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Przyznana nagroda w wysokości 10 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego gminy Olkusz pn. „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Gorenicach”.

Głównym założeniem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. W kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś” oceniane były przede wszystkim inicjatywy prospołeczne dotyczące zwłaszcza seniorów i dzieci, edukacja na wsi oraz wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego. Równie ważne były inicjatywy związane z ochroną środowiska, jakie sołectwo podejmowało na przestrzeni ostatnich 5 lat, poprzedzających złożenie wniosku. To już kolejne wyróżnienie dla wsi z terenu gminy Olkusz w tym konkursie. W poprzednich latach nagrody zdobyły sołectwa: Osiek i Zederman.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021"