Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 11.10.2021r. do dnia 31.10.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 234/1 o powierzchni 38m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 1roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 74,78zł brutto (tj. 1,60zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 951 pow. 10m2 położonej w Kosmolowie z przeznaczeniem pod ustawienie paczkomatu na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w wysokości 300,00zł netto (tj. 369zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 803 położonej w Olkuszu obr. Pomorzany o powierzchni 50m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 59,04zł brutto (tj. 1,60zł/m2 netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1863/1 o pow. 96m2 położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 165,31zł brutto (tj. 1,40zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- części działek nr 1761/15 o pow. 350m2, nr 1761/14 o pow. 336m2 położonych w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 289,29zł brutto oraz 301,35zł brutto (tj. 0,70zł/m2 netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

-  działka nr 381/6 o pow. 1806m2 położona w Zedermanie z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w wysokości 700,00zł netto (tj. 861,00zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry.

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.