Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

dniu 13 października  2021, godz. 15:30 w trybie stacjonarnym

w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

 

Porządek obrad

 

 

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

6 . Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

9. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Żurada.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/545/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu relacji Zederman - Tworzeń długości ok. 2438m, odgałęzienie do SRP Olkusz 1000-lecia”.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zimnodół.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIII/297/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.

 

17 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.

 

20. Podjęcie  uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

 

21. Podjęcie  uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania środków pieniężnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnodole.

 

22. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

23. Wolne wnioski.