Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 25.10.2021r. do dnia 14.11.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

- działki nrnr 5558, 5559, 5564 o łącznej powierzchni 400m2 położone w Olkuszu przy ul. ul. Ks. Kan. St. Gajewskiego  z przeznaczeniem pod zaplecze budowy na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2023.2021 z 20.10.2021r. w wysokości 300,00zł netto (tj. 369,00 zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- najem pomieszczenia garażowego o pow. 20,15m2 położonego w Olkusz przy ul. Mickiewicza 3A (w chwili obecnej pomieszczenie zajmowane bezumownie) - na okres 3 lat oraz o pow. 16,93m2 położone w Olkusz przy ul. Mickiewicza 1 (zajmowane na podstawie obowiązującej umowy) na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.2024.2021 z 20.10.2021r. w wysokości: 5,00zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.